Ivanka Percan

Let´s talk!


Har du någon fråga? - Kontakta oss gärna. 

 
 
 
 

Följ butiken på våra sociala medier.

SEKRETESSPOLICY

A. Introduktion
Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.
Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.


B. Erkännande
Detta dokument skapades med en mall från SEQ Legal (seqlegal.com)
och ändrades av Website Planet (www.websiteplanet.com)


C. Insamling av personlig information
Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:
information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;
information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar;
information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress;
information som du anger när du skapar en profil på vår hemsida, till exempel ditt namn, kön, relationsstatus, din födelsedag, dina profilbilder, intressen, hobbyer samt uppgifter om din utbildning och anställning;
information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress;
information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster;
information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;
information som har att göra med allt du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress och dina kreditkortsuppgifter;
information som du publicerar på vår hemsida med avsikt att publicera den på internet, inklusive ditt användarnamn, dina profilbilder och innehållet i dina inlägg;
information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;
all annan personlig information som du skickar till oss.
Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy.


D. Användning av din personliga information
Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:
att administrera vår hemsida och verksamhet;
att anpassa vår hemsida åt dig;
att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida;
att skicka varor som du har köpt via vår hemsida till dig;
att leverera tjänster som är köpta via vår hemsida;
att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig;
att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften;
att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);
att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation);
att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);
att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida;
att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier;
att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår hemsidas privata meddelandetjänst); samt
annan användning.

Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.
Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår hemsida och kan justeras med hemsidans sekretesskontroller.
Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.


E. Utlämning av personlig information
Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.
Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.
Vi kan utlämna din personliga information:
i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);
till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och
till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.
Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.


F. Internationell dataöverföring
Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.
Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.
Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig via internet världen runt. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.
Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt F.


G. Bevarande av personlig information
Detta avsnitt G beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.
Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.
Utan att det påverkar artikel G-2, kommer vi vanligtvis att radera personuppgifter som faller inom kategorierna nedan vid det datum och den tid som anges nedan: personuppgiftstyp kommer att raderas {ANGE DATUM/TID}; och
{ANGE YTTERLIGARE DATUM/TIDER}.
Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt G, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter: i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).


H. Din personliga informations säkerhet
Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi.

Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).


I. Ändringar
Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida.
Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.


J. Dina rättigheter
Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:
Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.


K. Tredje parts hemsidor
Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.


L. Uppdatering av information
Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.


M. Kakor
Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. {VÄLJ KORREKT FORMULERING Vi använder endast sessionskakor / endast ständiga kakor / både ständiga och sessionskakor på vår hemsida.}


Nedan anges namnen på de kakor vi använder på vår hemsida och de syften som de används för:vi använder Google Analytics och Adwords på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare {INKLUDERA ALLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR KAKOR PÅ DIN HEMSIDA besöker hemsidan / spårar användare när de bläddrar på hemsidan / möjliggör användning av en kundvagn på hemsidan / förbättrar hemsidans användbarhet / analyserar användningen av hemsidan / administrerar hemsidan / förhindrar bedrägerier och förbättrar hemsidans säkerhet / anpassar hemsidan för varje användare / målannonser som kan vara av särskilt intresse för specifika användare / beskriv syfte(n)};


De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:i Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”;
i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”; och i Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.


Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.


Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 );
i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; och
i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.
Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet

KÖPVILLKOR

Att tänka på vid beställning:

När din beställning är skickad från oss får du ett leveransbesked mejlat till dig ,senast 24 timmar. När paketet är skickat får du ett försändelse-id så att du kan spåra leveransen. Leveranstid: ca 10-14 dagar. 


Tavlan tillverkas först när vi mottagit din order, det är därför vi har en längre leveranstid.


Vi gör vårt bästa för att leverera så fort som möjligt men ibland kan förseningar uppstå. Vi garanterar därför inte leverans till en viss dag och reserverar oss alltid för förseningar.


Om du inte hämtar ut en försändelse, eller försändelsen går i retur på grund av felregistrerade uppgifter, tar Butiken ut en avgift om för närvarande 129 kronor som ersättning för frakt och omkostnader.


När är din beställning bindande?
När godkänt köpet blir din beställning bindande.


Användning av vår webbplats.

När du använder denna webbplats samt när du genomför beställningar på den samtycker du till: i. Att endast använda webbplatsen för att göra juridiskt giltiga förfrågningar och beställningar.  Att inte göra några falska eller bedrägliga beställningar. Om en beställning av denna typ rimligen anses ha gjorts, förbehåller vi oss rätten att avbryta den och informera berörda myndigheter. Det är viktigt att din e-postadress, postadress och / eller andra kontaktuppgifter sanningsenligt och är korrekta. Du godkänner också att vi kan använda denna information för att kontakta dig vid behov (se vår Sekretesspolicy). Om du inte ger oss all information vi behöver, kan du inte göra din beställning. När du gör en beställning på vår hemsida, uppger du att du är över 18 år och är rättsligt behörig att träffa bindande avtal.Ångerrätt och retur

Som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt (räknat från att du mottagit produkten) enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Returnerar du en oanvänd vara med eventuellt tillhörande etiketter och förpackning inom 14 dagar återbetalas hela beloppet. Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras. Återanvänd kartongen som produkten kom i för returen och lägg den i dess originalförpackning (om den hade någon).


Om du vill åberopa din ångerrätt ska du meddela oss detta inom 14 dagar från det att du mottagit produkten. Efter att du utövat din ångerrätt ska du utan dröjsmål och senast inom 14 dagar skicka tillbaka produkten till oss. Viktigt att du paketerar returen väl och märker den med returnummer eller bifogar följebrev där det framgår ordernummer, kundnummer och vad som returneras. Vid ångrat köp behöver du inte ange anledning, men det hjälper oss om du vill skriva varför du returnerar.

Du betalar själv för frakten tillbaka och returnerar till följande adress:

Ivanka Percan

Rönngatan 6

211 47 Malmö

 

För ej uthämtade brev eller paket tar vi ut en avgift som för närvarande är på 129 kr för kostnaderna för vår administration, frakt, returfrakt och hantering. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.


Ej uthämtade brev eller paket

För ej uthämtade brev eller paket förbehåller vi oss rätten att debitera dig för returfrakt på 129 kr.

 


Vad ska jag göra med generella klagomål?
Kontakta mig via e-post på: info@ivankapercan.com. Vid reklamationsfall, var snäll att
kontakta butiken så snabbt som möjligt, senast 1 vecka efter varan mottagits. En fördröjd reklamation kan inte bearbetats av butiken. Det bästa sättet är att dokumentera ditt påstående med ett eller flera foton. Då kan vi hjälpa dig snabbare och börja avveckling av fallet.


Frakt

I kassan visas den totala fraktkostnaden för din order. Vid köp över 1000 kronor bjuder vi på frakten.

 


LEVERANS

Transportförsäkring, reklamation och ångerrätt.

Det finns en transportförsäkring

Alla föremål som skickas transportförsäkras. Detta innebär att alla skador som kan uppstå under transport kommer att ersättas. Det är viktigt att du kontrollerar om produkten eller förpackningen är skadad vid mottagandet.


Vad ska jag göra vid leveransskador?

Om din bild har skadats under transport, måste du omedelbart informera den förare som levererat den. Helst bör du dokumentera skadan med en digitalkamera och skicka bilderna till butikens e-post. Meddela omedelbart skador så att varan / varorna kan bytas ut. Varje transport är försäkrad.

Vad ska jag göra med generella klagomål?

Kontakta butiken via e-post på: kund@ivankapercan.se. Vid reklamationsfall, var snäll att kontakta kundtjänst så snabbt som möjligt, senast 1 vecka efter varan mottagits. En fördröjd reklamation kan inte bearbetats av butiken. Det bästa sättet är att dokumentera ditt påstående med ett eller flera foton. Då kan vi hjälpa dig snabbare och börja avveckling av fallet.


Ångerrätt och retur

Som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt (räknat från att du mottagit produkten) enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Returnerar du en oanvänd vara med eventuellt tillhörande etiketter och förpackning inom 14 dagar återbetalas hela beloppet. Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras. Återanvänd kartongen som produkten kom i för returen och lägg den i dess originalförpackning (om den hade någon).


Om du vill åberopa din ångerrätt ska du meddela oss detta inom 14 dagar från det att du mottagit produkten. Efter att du utövat din ångerrätt ska du utan dröjsmål och senast inom 14 dagar skicka tillbaka produkten till oss. Viktigt att du paketerar returen väl och märker den med returnummer eller bifogar följebrev där det framgår ordernummer, kundnummer och vad som returneras. Vid ångrat köp behöver du inte ange anledning, men det hjälper oss om du vill skriva varför du returnerar.

Du betalar själv för frakten tillbaka och returnerar till följande adress:

Ivanka Percan

Rönngatan 6

211 47 Malmö

 

För ej uthämtade brev eller paket tar vi ut en avgift som för närvarande är på 129 kr för kostnaderna för vår administration, frakt, returfrakt och hantering. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.


Ej uthämtade brev eller paket

För ej uthämtade brev eller paket förbehåller vi oss rätten att debitera dig för returfrakt på 129 kr.

 

FÖRETAGSINFORMATION

Email: info@ivankapercan.com

Eller använd vår kontakformulär

Vi svarar inom 48 timmar.


Du kan också kontakta kundtjänst alla vardagar mellan kl. 9.00-15.oo


Bankgiro

Bankgiro: 5790-2967


Organisationsnummer

680131-9507


Adress:

Ivanka Percan

Rönngatan 6

211 47 Malmö

 

Svenskt momsregistreringsnummer:

SE680131950701